Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů.

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy a Nízkoprahové centrum v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov (mapa)
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
street.pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy Prostějov; Nízkoprahové centrum Prostějov

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady (stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči nebo ve škole, nemůžou najít kamarády, rádi by opustili svoji partu...) nebo se nechtějí jen tak sami toulat a neví, co s volným časem.

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Poskytované služby:

  • Sociální služby - poradenství - poskytování informací; pomoc při prosazování práv a zájmů; poradenství; doprovodná práce a zajištění návazné odborné péče zejména v oblastech školy, rodiny, partnerství, vrstevnických vztahů, práce, aj. potencionálně možných problémových situacích v dospívání.
  • Volnočasové aktivity - součástí klubu je klubová místnost, herna, výtvarná dílna, hrnčířská dílna, zkušebna pro začínající kapely s vybavením, počítačová místnost s internetem, sportovní místnost a další.
  • Programy specifické primární prevence - komplexní programy zaměřené na předcházení nežádoucího rizikového chování u dětí a mládeže, realizované na ZŠ, SŠ a SOU v prostějovském regionu.

Informační středisko prevence kriminality Městské policie Prostějov

Havlíčkova 4, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon:
582 402 261, 602 758 504
e-mail:
prevence zavináč mpprostejov.cz
www stránky: www.prostejov.eu/cs/samosprava/mestska-policie/prevence/

Středisko podává občanům informace o možnostech ochrany před pachateli trestné činnosti, o práci policie, o preventivních projektech apod. Dále pořádá besedy v mateřských, základních a středních školách i pro širokou veřejnost.

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje
- Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov

Vrchlického 5, Prostějov, 796 01 (mapa)
telefon: 582 345 139, 582 344 237
e-mail: ppp-prostejov zavináč volny.cz
www stránky: www.ppp-olomouc.cz

Zařízení poskytuje poradenské služby v oblasti vzdělávání a výchovy dětem, mládeži, rodičům i pedagogům. Nabízíme vyšetření profesní orientace, služby výchovného poradce či zjištění specifických poruch učení nebo chování.

P-centrum - Centrum primární prevence

Lafayettova 47/9, Olomouc, 779 00 (mapa)
telefon:
585 221 983, 733 362 942
e-mail: prevence zavináč p-centrum.cz
www stránky:
www.p-centrum.cz/centrum-primarni-prevence

Odborné centrum, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence třídním kolektivům základních a středních škol, jednotlivým žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům převážně v Olomouckém kraji.

 

 

Použité zdroje: uvedené www stránky