Projekt „Dobrovolnictví ve střední, východní a západní Evropě: Cesta k zaměstnanosti“

Tmelník (organizace pro mladé aktivní lidi) je součástí projektu nazvaného „Dobrovolnictví ve střední, východní a západní Evropě: Cesta k zaměstnanosti“ (VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe: A Pathway to Employment), který má pomoci prozkoumat téma dobrovolnictví jako cestu k zaměstnanosti a zlepšit image dobrovolnictví v partnerských zemích.

Projekt je zaměřen na výměnu vzdělávácích metod a podporu evropské spolupráce v oblasti dobrovolnictví mezi organizacemi z Nizozemí, Rumunska, Polska, Velké Británie, Finska, Švédska, Německa, Rakouska a České republiky. Aktivity tohoto projektu jsou uskutečňovány v rámci evropského programu Grundtvig, který vytváří společně s programy Comenius, Leonardo da Vinci a Erasmus Program celoživotního učení.

V rámci projektu je naplánováno šest seminářů, které se budou realizovat v letech 2012-2014 a které pomohou k výměně zkušeností pomocí příkladů dobré praxe, postupů a metod při práci s dobrovolníky s důrazem na otázku, jak motivovat občany k dobrovolnictví.

Od února 2013 partneři projektu produkují dvouměsíční newsletter. V newsletteru najdete zprávy ze seminářů a krátké prezentace na téma dobrovolnictví v různých evropských zemích.

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na webových stránkách projektu http://vape.yes-forum.eu/home/.

Newslettery: