Komiksová soutěž „Promluv k světu bublinou“

Opravdový svět, vzdělávací program ADRA, o. p. s. pořádá komiksovou soutěž pro každého od 12 let

Promluv k světu bublinou


Tématem jsou: Cíle udržitelného rozvoje

Úkolem soutěžících je představit formou komiksu jeden z Cílů udržitelného rozvoje. Soutěž má 5 kategorií, které v sobě zahrnují 17 Cílů udržitelného rozvoje, ve kterých budou vyhlášeni vítězové:

Kategorie Kvalitní život

Kategorie Férová společnost

Kategorie Odpovědný rozvoj

 • Dostupné a čisté energie (Cíl 7)
 • Důstojná práce a ekonomický růst (Cíl 8)
 • Průmysl, inovace, infrastruktura (Cíl 9)
 • Odpovědná výroba a spotřeba (Cíl 12)

Kategorie Naše planeta

Kategorie Bezpečný svět

 • Mír, spravedlnost a silné instituce (Cíl 16)
 • Partnerství ke splnění cílů (Cíl 17)

Jak se do soutěže zapojit?

Vytvořené komiksy jsou určeny především pro studující na základních školách. Vítězný komiks v každé kategorii bude použit pro sestavení výukových materiálů pro studující. Soutěžní komiksy by tedy měly jasně srozumitelné a zároveň atraktivní pro žáky a žákyně všech tříd základní školy. Z vítězných děl bude zároveň uspořádána výstava, takže se komiksy dostanou nejen do škol, ale i k široké veřejnosti.

 • Rozsah: Minimálně 1 list, maximálně 4 listy (Listy prosím očíslujte.)
 • Rozměry: standardizovaný formát A4 (210 × 297 mm) nebo A3 (297 × 420 mm)
 • Technika: jakákoliv (kreba, malba, koláž, fotostory)
 • Jazyk: Všechny texty musí být v českém jazyce
 • Formát odevzdání: Dílo je nutné odevzdat ve dvou verzích – elektronicky a papírově

Elektronicky: soubor je nutné pojmenovat ve tvaru PŘÍJMENÍ_JMÉNO_CÍL/TÉMA a zaslat ve formátu .pdf na anezka.dolezalova zavináč adra.cz.

Poštou: do obálky vložte jeden list papíru, kde bude uvedeno vaše jméno, příjmení, téma komiksu, celkový počet listů. Jednotlivé stránky očíslujte. Na obálku uveďte heslo: KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ a originál zašlete poštou na adresu:

OPRAVDOVÝ SVĚT
ADRA, o. p. s.
Markova 600/6
158 00, Praha 5 – Jinonice

Uzávěrka soutěže je 31. října 2017.

Hodnocení

Komiksy budou hodnoceny z hlediska jejich vazby na téma, originality příběhu a zpracování a také estetické stránky (ta není ale hlavním kritériem).

Po skončení soutěže budou vítězná díla využita pro metodické balíčky pro vyučující na základních školách a vystavena na webových a facebookových stránkách projektu. Zároveň z nich bude uspořádána výstava.

Hlavní cenou je komiksový workshop s významným českým komiksovým kreslířem Tomášem Kučerovským pro všechny vítěze. Vítězové jednotlivých kategorií získají také další skvělé věcné ceny.

Další informace a podrobná pravidla soutěže najdete na www.adra.cz/opravdovysvet/komiksova-soutez.

 

Soutěž se koná pod záštitou Informačního centra OSN.

 

Pro více informací a v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktova organizátory soutěže:

ADRA, o. p. s.
Markova 600/6
158 00, Praha 5 – Jinonice
www stránky: www.adra.cz

Anežka Doležalová – Koordinátorka komiksové soutěže

e-mail: anezka.dolezalova zavináč adra.cz
telefon:
734 360 648
web: komiksová soutěž

 

zdroj: www.adra.cz