Sekta je pojem, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického).

Pod výrazem náboženská sekta se nejčastěji míní náboženská společnost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky větší a starší náboženské společnosti, např. některé církve. Obvykle přejímá většinu nauky původní skupiny, ale má i nové, odlišné ideje. Protože porušila tradice, existuje mezi ní a okolím určité napětí.

V této společnosti obvykle převládají tendence jako autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod. Často také svým stoupencům škodí, obvykle takzvaným "vymýváním mozku".

Dále do této skupiny patří náboženské společnosti s násilnými, popř. vražednými či sebevražednými tendencemi.

 

Kam se obrátit pro více informací?

webové stránky

  • www.sekty.cz - Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt - YMCA Olomouc

Šafaříkova 7, Olomouc, 772 00
e-mail YMCA:
olomouc zavináč ymca.cz
e-mail Centrum prevence:
cpons zavináč centrum.cz
telefon:
605 262 997, 775 217 207
www stránky:
www.olomouc.ymca.cz; http://cpons.webpark.cz
konzultační hodiny: středa 14-17 hod.

Komplexní informace o problematice náboženských sekt a nových náboženských směrů - poradenství, přednášková činnost, sběr dat a spolupráce s médii a organizacemi pracujícími na poli sociální prevence. Na osobní konzultace se prosím objednejte telefonicky či e-mailem. Služby pro jednotlivce jsou anonymní a bezplatné.

 

zdroj: www.icm.cz; http://cs.wikipedia.org;