Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy

Na základě vydaných tří dodatků k opatřením obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek představuje MŠMT přehled platných změn včetně těch, které byly nově upraveny v níže uvedeném shrnutí.

https://www.msmt.cz

Zdroj: https://www.msmt.cz