Šikana znamená zlomyslné obtěžování, sužování a pronásledování, zkrátka jakékoli fyzické nebo psychické týrání jedince, který se zpravidla nění schopen bránit, v nějaké skupině (škola, armáda, sportovní klub, vězení, rodina, zaměstnání...). Záminka šikanování se najde kdykoli. Může jí být tloušťka, brýle, výška postavy, druh šatů, barva vlasů, jakákoli odlišnost, dokonce i přednost či talent.

 • Jedná-li se o šikanu v zaměstnání, mluvíme o mobbingu (původcem je kolega) nebo bossingu (původcem je nadřízený).
 • S nárůstem virtuálních způsobů komunikace byl zaveden pojem kyberšikana jakožto forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních technologií. Mezi její nejčastější projevy patří obtěžující či urážející e-maily a SMS zprávy, vytváření stránek a blogů s touto tématikou nebo nabourání se do cizích účtů. Další z forem je sdílení fotografií nebo videí, často pořízených během klasické šikany nebo fotomontáží.

Šikanování je závažná agresivní porucha chování, při které do­chá­zí k po­­rušování sociálních norem spojené s násilným omezováním základních lid­­ských práv.

Většina dětí/dospívajících nepřizná, obvykle ze strachu, učitelům ani rodičům, že jsou obětí šikany. Šikana velmi poškozuje duševně, a často i tělesně. Oběti se cítí bezmocné a dříve nebo později začnou hledat vinu v sobě.

Co můžeš považovat za šikanu:

 • posměšky, urážení, pomlouvání
 • bití, kopání
 • tahání za vlasy nebo oděv
 • vyhrožování, vydírání, okrádání
 • zamykání jiného dítěte/dospívajícího v místnosti
 • sexuální obtěžování
 • ignorování jedince
 • násilné a manipulativní příkazy
 • útoky pomocí e-mailů, sms zpráv
 • vyvěšování urážlivých materiálů (videí, textů, fotek) na internetové stránky
 • obtěžování voláním, psaním zpráv
 • zneužívání cizícího účtu, krádež identity

Co není šikana?

 • občasná rvačka nebo hádka přibližně stejně fyzicky vybavených soupeřů
 • tzv. vyprovokované násilí, kdy menší, slabší jedinci druhé nepříjemně provokují až dojde k více méně odpovídajícímu trestu

Kdo se může stát šikanujícím?

Tlaku šikany může podlehnout téměř každý - jedince ovlivňuje okolí, společnost, média a násilí v nich... Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt své vlastní obavy a nejistoty. Aktéry šikany se často stávají starší nebo silnější, kteří se cítí být v přesile, bývají extrémně egoističtí a sebestřední, nejsou schopni vidět utrpení druhého, mají pocit, že to všechno je zábava. 

Kdo se může stát obětí šikany?

Každý, kdo se někdy něčím odlišuje - tedy každý z nás. Nejčastější obětí šikany jsou příslušníci menšin, u nás třeba romské, nebo děti/dospívající čímkoli odlišné od očekávaného průměru.

Co dělat, když se setkám se šikanou?

Šikanování jedné oběti může trvat dny, týdny, měsíce i déle. Jste-li svědky šikany, nenechávejte si to pro sebe - to není žalování, ale nutná obrana proti špatnému a nebezpečnému chování a lidem, kteří se ho dopouštějí nebo mají k takovému chování sklony.

Při kyberšikaně s útočníkem nekomunikujte, nemstěte se, ale rychle vše oznamte - je důležité zamezit mu přístup (kontaktujte poskytovatele služby, zablokujte útočníka...)

Pár rad, pokud jsi obětí šikanování

 • Agresoři čekají na reakci – zkus se jejich poznámkám a provokacím zasmát nebo je ignoruj. Když to nějakou dobu takhle vydržíš, přestane je to bavit.
 • Můžeš se jim postavit – zlostně jim řekni, aby tě přestali otravovat a jdi pryč.
 • Drž se ve skupině – útočníci se obvykle zaměřují na osamocené děti/dospívající.
 • Když tě útočníci obklopí, nezastavuj se a jdi dál. Snaž se získat nějakého svědka jejich počínání, aby učitel mohl zasáhnout bez tvého „žalování“.
 • Nebuď oběť – neschovávej se, choď se zdviženou hlavou, předstírej sebedůvěru, i když žádnou nemáš. I když tě útočníci děsí, dívej se na ně s úsměvem. Když už nedokážeš dělat nic jiného, alespoň je ignoruj, nezastavuj se a jdi od nich.
 • Poraď se se svými rodiči a požádej je, aby informovali školu. Pokud budou mít nějaké nápady, vyzkoušej je. Potřebuješ jejich pomoc a podporu.
 • Sežeň si v knihovně o tomto problému nějakou odbornou publikaci
 • Braň se dřív, než bude pozdě!

Se šikanou se nikdy nesmiřujte, braňte se dřív, než bude pozdě! Jste-li obětí nebo svědky šikany, oznamte to vždy rodičům, dalším příbuzným a učitelům, jimž důvěřujete, nebo kontaktuj Linku bezpečí (www.linkabezpeci.cz):

 • zavolej kdykoli a zdarma na telefonní číslo 116 111
 • napiš na pomoc zavináč linkabezpeci.cz
 • přijď na x-chat Linka bezpečí (nutná registrace) - http://xchat.centrum.cz/lb/

 

Kam pro radu a více informací?

www stránky

Podané ruce - Terénní programy a Nízkoprahové centrum Prostějov

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov
telefon: 778 406 919, 774 020 848 (terénní mobil pro klienty)
e-mail:
pv zavináč podaneruce.cz; nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy Prostějov; Nízkoprahové centrum Prostějov

Služba je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady - stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči, nemůžou najít kamarády, mají problémy ve škole...

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Terénní programy:
Út 12:00-16:00
Čt 13:00-18:00

 

zdroje: uvedené www stránky; http://cs.wikipedia.org; www.ostrovzl.cz;