Sociálně terapeutická dílna - cukrárna

Od dubna funguje v Prostějově - Vrahovicích nové zařízení sociálních služeb - chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna v podobě cukrárny pro osoby se zdravotním znevýhodněním, to vše v rámci projektu „Mám kam jít“, který byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava, Magistrátem města Prostějova, a celonárodní veřejnou sbírkou Adventní koncerty 2014 České televize.

Chráněné bydlení má kapacitu 14 uživatelů v 5 bezbariérových bytech, vždy se sociálním zázemím a  kuchyňkou, společnou jídelnou a odpočinkovou zónou. Sociálně terapeutická dílna má podobu nevýdělečné cukrárny pro veřejnost s kapacitou 6 uživatelů (pracovníků), potřebným provozním i  technickým zázemím.

 

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní službou sociální prevence, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na chráněném či otevřeném trhu práce.

Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Sociálně terapeutická dílna vytváří pro uživatele bezpečný prostor, ve kterém si osvojí nové pracovní návyky, dovednosti a pracovní postupy. Často mladí lidé se zdravotním postižením disponují určitým pracovním potenciálem. Z běžného pracovního zařazení však nemají žádné zkušenosti, případně negativní.

Sociálně terapeutická dílna jim vytváří prostor pro praktické ověření svých pracovních limitů v rámci maximální možné aktivace jejich pracovního potenciálu. Uživatelé si v rámci tréninkového programu dílny také mohou vyzkoušet, zda jim více vyhovuje sociální služba (např. denní stacionář, sociálně terapeutická dílna) či mají zájem o pracovní zařazení a v praxi si ověří, zda mají šanci najít uplatnění na chráněném či volném trhu práce.

Program sociálně terapeutické dílny je koncipován tak, aby byl co nejvíce podobný běžnému pracovišti. S ohledem na potřeby uživatelů i lokalitu místa služby jsme proto zvolili formu malé nevýdělečné cukrárny pro veřejnost, spojené s vlastní drobnou výrobou (např. palačinek a vaflí). Je tedy otevřená všem návštěvníkům – zákazníkům, stejně jako rodinným příslušníkům, kamarádům, pomáhá udržovat přirozené vazby a kontakty.

V rámci systematické a dle potřeby i dlouhodobé sociálně pracovní terapie může každý uživatel postupovat od nácviku běžných činností sebeobsluhy až po náročnější činnosti, kterými jsou např. příprava studených a teplých nápojů, výroba palačinek a vaflí, případně jiných jednoduchých pokrmů, servírování a obsluha zákazníků, nácvik prodeje, úklid.

Sociálně terapeutická dílna není vymezeným chráněným pracovním místem či pracovištěm – uživatelé nemají uzavřenou s poskytovatelem pracovní smlouvu (nejsou zaměstnanci), ale smlouvy o poskytování sociální služby, která je poskytována bez úhrady ze strany uživatele (bezplatně).

Kontakt:

Občanské sdružení LIPKA

Tetín č. 1506/1, Prostějov, 79601
e-mail:
cekalova zavináč oslipka.cz
telefon: 582 360 295
fax:
582 360 295
www stránky: www.oslipka.cz

Sociálně terapeutická dílna - cukrárna

Jano Köhlera 180/2, Prostějov – Vrahovice, 79811 (mapa)