Sociálně patologické jevy

Jako sociálně patologické jevy je označováno chování a jednání, které je nějakým způsobem pro společnost nežádoucí (např. porušováním sociálních, morálních nebo právních norem společnosti a etických hodnot).

Obecně vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.

Nízkoprahové kluby (ve zkratce NZDM) jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně.

Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po "průšviháře" ze speciální školy.

Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis a snaží se předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti.

Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení:

 • poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání
 • stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, air hockey, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovního vybavení na ven
 • zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely
 • výtvarnou dílnu s hrnčířským kruhem
 • a jiné - vše záleží na vybavení a možnostech klubu

Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit.

V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

Další informace a především seznam klubů ve vašem okolí najdete na stránkách
České asociace sdružující nízkoprahové sociální služby
www.streetwork.cz.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Budovcova 4091/10 Prostějov, 798 11
telefon:
 777 916 288, 778 406 919
e-mail:
 nzdm.pv zavináč podaneruce.czteren.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky:
www.podaneruce.cz - Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Tato služba Společnosti Podané ruce je určena především dospívajícím a mladým lidem ve věku 11 až 26 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a nevědí si s něčím rady (stali se obětí šikany, mají problémy s rodiči nebo ve škole, nemůžou najít kamarády, rádi by opustili svoji partu...) nebo se nechtějí jen tak sami toulat a neví, co s volným časem.

Vyslechnou tě, poradí ti a pomůžou. Navíc tam můžeš trávit volný čas, něco si zahrát, vyrobit a seznámit se s novými kamarády.

Zapojit se nově můžeš i do projektu Replay, který nabízí mladým lidem ve věku od 15 do 26 let příležitost vyzkoušet si, jaké to je najít si vhodnou práci a pomůže i s jejím výběrem.

Poskytované služby:

 

 • situační intervence
 • informační servis
 • poradenství
 • kontaktní práce
 • doučování
 • nabídka volnočasových aktivit
 • doprovodná práce
 • pomoc v krizi
 • kontakt s institucemi ve prospěch klienta
 • případová práce
 • skupinová práce
 • práce s blízkými osobami
 • zprostředkování dalších služeb

 

Klub NZDM:

Po 13.00-18.00
Út 12.00-16.00 (pouze poradenství, klub je uzavřen)
St 13.00-18.00
Čt 13.00-17.00
Pá 12.00-16.00

 

zdroj: http://cs.wikipedia.org, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz, www.streetwork.cz

Aktuální celostátní informace, týkající se sociálně patologických jevů, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: