Stipendijní výměnný program Future Leaders Exchange (FLEX)

Stipendijní výměnný program

Future Leaders Exchange (FLEX)

nově umožní českým středoškolákům strávit školní rok v USA zdarma.

Program financuje americké Ministerstvo zahraničí a za čtvrt století existence jím prošlo 27 000 studentů ze 17 evropských a asijských zemí. FLEX se v posledních letech rozšiřuje, v tomto roce o další čtyři evropské země. Letos na podzim se do něj mohou poprvé hlásit i středoškoláci z Česka.

Od ostatních programů, které českým žákům středních škol zajišťují roční studijní pobyt v USA, se FLEX liší především tím, že se za něj nic neplatí. Americká vláda stipendistům uhradí cestovní náklady, zajistí ubytování v prověřené hostitelské rodině a docházku na místní střední škole. Studentům také vyplácí měsíční stipendium na základní osobní potřeby a společenské aktivity.

Ve školním roce 2019/2020 může s programem FLEX do USA vyjet deset středoškoláků z Česka. Jde tedy o výběrový program.

Přihlásit se do programu mohou středoškoláci, kteří splní následující kritéria:

  • mají české občanství
  • narodili se mezi 15. 7. 2001 a 15. 7. 2004
  • v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo kvintě a sextě v případě víceletých gymnázií)
  • dobře se učí a dorozumí se anglicky
  • splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních pobytů (nejsou tedy například držiteli zelené karty) a nestrávili v USA v posledních pěti letech více než 90 dnů

Přihlásit se je možné vyplněním on-line přihlášky, a to do 31. října 2018. 

 

Kontakt na koordinátora programu FLEX v České republice:

Kateřina Šantúrová

Country Representative, Czech Republic
Future Leaders Exchange Program (FLEX)
American Councils for International Education

tel.: +420 605 187 451
e-mail: czechia zavináč americancouncils.eu

www stránky: discoverFLEX.org
FB: FLEX Czech Republic