Tipy na zajímavé weby

Domácí násilí:

 • www.domacinasili.cz
 • www.donalinka.cz - specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím
 • www.bkb.cz - Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů

Bezpečnost na internetu:

 • www.e-bezpeci.cz - projekt E-Bezpečí se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, tak i dospělé uživatele internetu. Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
  a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
  c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
  d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
  e) hoax a spam,
  f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.
 • www.bezpecne-online.cz - Web se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Hlavním cílem je především bezpečné používání finančních online služeb nebo ochrana soukromých informací před zneužitím. Stránky se také zaměřují na učitele a rodiče, kteří zde naleznou spoustu zajímavých rad.

Závislosti:

 • streetwork.cz - oborový portál o nízkoprahových socialních službách a zařízeních, kde najdete adresář nízkoprahových center, k-center a terénních programů v celé ČR
 • www.drogy-info.cz - informační portál o ilegálních a legálních drogách, který spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
 • www.rekninedrogam.cz - mezinárodní protidrogový projekt: materiály, videoklipy

Poruchy příjmu potravy:

 • anabell.cz - webové stránky občanského sdružení Anabell se snaží poskytovat osobám s poruchami příjmu potravy (tedy s nemocemi jako jsou mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání), jejich rodičům i životním partnerům informace o tomto onemocnění.
 • idealni.cz - internetový portál idealní.cz se zabývá tématem poruch příjmu potravy - mentální anorexií, bulimií a záchvatovitým přejídáním. Portál nabízí řadu odborných článků, nejrůznějších konkrétních návodů a doporučení (např. práce s jídelníčkem), nabídku kontaktů na odbornou pomoc či vybranou literaturu. Důležitou součástí portálu je možnost návštěvníků podělit se o své zkušenosti s těmito problémy nebo o nich přímo diskutovat.

Další instituce:

 • www.pmscr.cz - Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.