Týden humanitních věd

Týden humanitních věd

Olomouc

  • 18. – 22. listopadu
  • Program je volně přístupný široké veřejnosti, vstup zdarma.
Program
  • Pondělí 18. listopadu 2019
Literární modernismus: portréty autorů světového románu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15 h
kde: učebna VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
William Faulkner a jeho tvorba. Portrét jednoho z nejvýznamnějších autorů amerického modernismu, nositele Nobelovy ceny za rok 1949. Rozbor románu Divoké palmy a povídky Medvěd.

Alžbětinské divadlo - Dějiny světového divadla (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15 h
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
V rámci přednáškového cyklu o vývojových etapách světového divadla je výklad zaměřen na nástup tzv. alžbětinského divadla v Anglii, především na specifiku divadelního prostoru, alžbětinské dramatiky i postavení herců ve společnosti.
ARTECA: prezentace projektu a výzkumu (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 10:00 – 14:00
kde: kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 225/3, Olomouc
přednášející: Dr. Jana Michalčáková, doc. Karel Lemr ml., Bc. Jindřich Švihel, Mgr. Vojtěch Trávníček
Řízená exkurze a prezentace neinvazivních analýz uměleckých děl a architektury. I. stanoviště: skenování Lidarem; II. stanoviště: skenování Lidarem; III. stanoviště: multispektrální snímkování. Program probíhá od 10:00 do 14:00 hod.
Jak se vypráví zvukem? Naratologie rádia a rozhlasu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Rádio sice nedisponuje obrazovým materiálem, o to více však skrze naše uši atakuje představivost a individuální prožívání. Slovem, zvukem, hudbou, ale také tichem lze vyprávět i popisovat a zároveň vtahovat do fikčního světa, který posluchače obklopí.
Vyprávění v současné televizní tvorbě (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
Televizní teoretici John Fiske a John Hartley kdysi prohlásili, že televize se chová jako takový moderní bard. Vypráví příběhy, kterými baví pocestné. Sděluje jim, co se děje jinde ve světě, informuje je o aktuálních událostech a aby je neunudila k smrti, sem tam se je také snaží pobavit. Ta současná televize navíc nechá příběhy vyprávět mentálně handicapovanými lidmi s paranoidními představami, někdy je těch vypravěčů dokonce více, a nezřídkakdy se taky můžete ocitnou v bizarních světech mexických telenovel, broadwayských muzikálů či hororových vyprávění o životě berušek. Zkrátka, současná televize povýšila
vyprávění na atrakci par excellence.
Z Olomouce na Bajkal (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
koordinátor: Mgr. Patrik Varga
Studentky rusistiky představí formou vyprávění, fotografií a videí letošní expedici Ruského klubu Olomouc při FF UP po Transsibiřské magistrále na Bajkal. Těšit se můžete nejen na záběry jedinečné přírody, ale i na autentické zážitky z jedné z nejslavnějších železnic na světě. Dozvíte se, mimo jiné, co je to „něrpa“, kolikrát je třeba obkroužit buddhistickou stúpu, jak se vaří párky ve vlaku a kde jsou k mání ti nejlepší „omulové“. Že nevíte, co to je? Přijďte si nás poslechnout a dozvíte se mnohem víc.
Pán prstenů v rádiu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 18:30 – 20:00
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
Filmová adaptace světoznámého Tolkienova románu zaujala statisíce diváků. Pozoruhodná je však i slovenská rozhlasová adaptace strastiplné Frodovy cesty, která vznikla ze spolupráce veřejnoprávního rozhlasu a komerční rádiové stanice.
  • úterý 19. listopadu 2019

Radio on demand a fenomén podcast (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 8:00 – 9:30
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Podcast je stále častěji skloňované slovo. I když ho známe už od roku 2004, raketový vzestup zažívá až v posledních letech. Jaký je poměr poslechu rádia z tradičních přístrojů a z internetu? Jak vypadá mapa současného posluchače a co můžeme od podcastů čekat?

Základní paradigmata teorie herectví (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
V přednáškovém cyklu se se studenty zaměřujeme na nejrůznější koncepty, jak analyticky přistupovat k divadelnímu dílu a jak lze teoreticky přemítat nad jeho jednotlivými výrazovými prostředky, herectví nevyjímaje. V této přednášce konkrétně zacílíme na tzv. koncept performativity, reagující na zásadní proměny v umění druhé poloviny 20. století. V tomto období rovněž v divadle nastupují tendence, kdy herec přestává ztvárňovat roli a reprezentovat (fiktivní) příběh, a tematizuje na jevišti sebe sama, svou tělesnost a okamžik vzájemného sdílení události "teď a tady" spolu s přítomnými diváky. Jedná se o vývojové tendence, které také v současném divadle a tanci stále významně rezonují a v rámci studia divadla je proto zapotřebí věnovat jim speciální pozornost.

Etika rozhlasového dokumentu (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: DS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Na dvou dokumentech BBC podle domácí přípravy si ukážeme různé možnosti, jak uvažovat o mediální etice, speciálně o etice dokumentu. Ve studentské diskusi a s oporou v prezentaci se seznámíme s konceptem Billa Nicholse, Guy Gauthiera a Johna Ellise.

Filmové žánry (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Přednáška se soustředí na teoretické vymezení základních filmových žánrů, dále se zaměří na jejich vzájemné prolínání a vývoj v rámci hollywoodského filmu i národních kinematografiích. Podrobněji budou představeny vybrané žánry na úrovni vývoje postav, způsobu vyprávění, filmového stylu a diváckých očekávání.

Dokumentární filmy Evalda Schorma (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: MP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
V semináři budou analyzovány a interpretovány dokumentární filmy režiséra Evalda Schorma v kontextu jeho hrané tvorby a průchozích témat spojených s existencialismem. Analýzy se soustředí na proměnu filmového stylu a odlišný způsob prezentace existenciálních témat v dokumentárním filmu.

Ruský kosmismus a ruská kultura (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 13:15 – 14:45
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
přednášející: Olga Chadaeva, Ph.D.
Ruský kosmismus se zrodil jako snění osamělého knihovníka a jeho přátel. Později tento zcela svébytný myšlenkový proud ovlivnil filozofii, vědecké bádaní, ale i literární tvorbu, výtvarné umění, a dokonce i díla určená dětem. K paradoxní renesanci kosmismu dochází v letech studené války. Kosmické rakety, které vznikly jako zbraně hromadného ničení, otevřely vesmír lidstvu. Motivy kosmismu se staly součástí etosu, estetiky a propagandy sovětského kosmického programu. Přednáška se zaměří převážně na výtvarnou stránku ruského kosmismu.

Francouzská divadelní avantgarda: od surrealismu k pantomimě (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Přednáškový cyklus zkoumá zásadní proměny divadla, tance a umění obecně, které nastaly v první polovině 20. století v období moderny a uměleckých avantgard a které bývají odbornou veřejností nazývány jako tzv. první divadelní reforma. Nyní se zaměříme na francouzskou oblast, kde se režisér a významný divadelní reformátor Jacques Copeau spolu se svými následovníky (tzv. Kartel čtyř) odvracejí od dosavadních konvencí a stereotypů evropské divadelní tradice založené na dominanci dramatického textu a formou tzv. re-teatraliace divadla jej navrací k původním kořenům, spjatými s pohybovým tělesným výrazem, oproštěným od textového projevu.

Chrám sv. Mořice v Olomouci (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45
kde: Chrám sv. Mořice v Olomouci, 8. května 517/15, Olomouc
přednášející: doc. Martin Pavlíček, Petr Čehovský, Ph.D.
Přednáška představí stavební a umělecký vývoj chrámu sv. Mořice. Sraz u bočního vstupu do chrámu.

Současná divadelní teorie: kognitivní obrat v teatrologii (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 - 18:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Teoretický kurz pro magisterské studenty sleduje nejsoučasnější, často interdisciplinární přístupy k možnostem analýzy dílčích fenoménů spjatých s divadelním, tanečním a performativním umění. Kognitivní teatrologie, vycházející z oblasti neurověd a lingvistiky, zkoumá nejrůznější konceptualizace, které si divák v průběhu představení vytváří a které jsou částečně podmíněny rovněž jeho sociální, kulturní a psychologickou daností. V kurzu čteme teoretické studie, které se danou problematikou zabývají, a společně o nich přímo na hodině diskutujeme a pojmenováváme stěžejní premisy daných teoretických konceptů a jejich využití v naší vlastní vědeckovýzkumné činnosti.

Moderní diskurzy Olgy Tokarczukové – próza, která dokáže rozdělovat (Katedra slavistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 - 18:15
kde: učebna 4.19 (3. patro), zadní trakt, Křížkovského 10, Olomouc
přednášející: Dr. Michal Hanczakowski
Olga Tokarczuková získala v roce 2019 Nobelovu cenu za literaturu. Událost nebyla v Polsku přijata v některých kruzích zcela kladně a spisovatelka byla obviněna z nevlasteneckého chování. Komentáře, nepříznivé pro Tokarczukovou, navazovaly na ty prvky v jejích dílech, v nichž se spisovatelka zaměřovala po tematické stránce na moderní diskurzy: feministický, ekologický a diskurz minoritních skupin. V rámci přednášky bude prezentováno, proč konzervativně zaměřená kritika nemá ráda prózu Olgy Tokarczuk a proč příběhy, které vypráví polská spisovatelka, jsou důležité i pro české čtenáře.

Toman: Filmové drama Ondřeje Trojana z doby „třetí“ čs. republiky (Katedra historie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 17:00
kde: učebna 1.12 (přednáškový sál), Na Hradě 5, Olomouc
přednášející: Ondřej Trojan, František Hanzlík, Pavel Kreisinger
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.

  • Středa 20. listopadu 2019

Inscenovat dějiny: politické a dokumentární divadlo (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: ML, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Seminární kurz se zaměřuje na současné inscenace, které reflektují, re-konstruují a často i re-definují významné historické události (Velká francouzská revoluce, události spjaté s druhou světovou válkou, zejména pak problematikou šoa, zinscenované procesy v Československu v padesátých letech atp.). Na základě dílčích prezentací studentů se snažíme analyticky uchopit, které motivy jsou pro vznik dané inscenace klíčové, a jakým způsobem jsou události, strategie a energie spjaté s "tehdy a tam" přenášené do inscenace, která je formou jednotlivých představení zpřítomňuje do "teď a tady". Tím tvůrci současně poskytují určitou formu společensko-politického komentáře a vybízejí k další diskuzi rovněž samotné diváky.

Shakespeare: život a dílo (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 9:45 – 11:15
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
Shakespeare a tvorba v tzv. „vrcholném pesimistickém období“​: Hamlet. Jak číst a rozumět této vrcholné tragédii; proměny interpretací ve dvacátém století.

Nástup kabelových televizí a rané quality TV v USA (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
V 80. letech minulého století sice nikdo neznal Hry o trůny nebo Živé mrtvé a televizní tvůrci by si stěží troufli na Perníkového tátu, ale mezi nejoblíbenější seriály patřil Dallas, M*A*S*H nebo Báječná léta. Z Bruce Willise se hvězda teprve rodila, David Hasselhoff brázdil dálnice s Kittem a americké teenagery zcela pohltil Johnny Depp coby mladý poručík Tom Hanson. Kulturní explozi rozpoutalo založení MTV a na celoplošných televizích se začaly objevovat zárodky tzv. kvalitní televizní tvorby. A to jsme sotva na začátku…

Praktikum filmové kritiky (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: VP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Praktikum se zaměřuje na analýzu studentských recenzí a glos, které jsou zadávány z hodinu na hodinu podle aktuálního zájmu studentů. Praktikum se soustřeďuje na editorskou práci s textem na úrovni stylistiky a vhodného využití filmologické terminologie.

Jak se dělá (rozhlasový) festival (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: ML, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D. 
Prix Bohemia Radio, mezinárodní rozhlasová soutěžní přehlídka, kterou ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií pořádá Český rozhlas. Studenti sami připravují doprovodný program a podílí se tak na programovém i produkčním zajištění festivalu.

Fenomén tanztheater a jeho přesahy do současnost (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 11:30 – 13:00
kde: MP, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Jitka Pavlišová, Barbora Liška
Na konci 60. a začátku 70. let se v poválečném Západním Německu začala na oficiálních baletních scénách etablovat nová taneční forma, kterou dnes známe pod pojmem tanztheater. Choreografové a choreografky, mezi nimiž nejvíce vynikla Pina Bausch, kombinovali tanec, každodenní pohyb a nezřídka i mluvené slovo v téměř hybridní tanečně-situační choreografické tvary, což mělo za důsledek nepochopení veřejnosti, někdy i tanečníků souboru. Již v 80. letech však dostáli tito tvůrci uznání nejen pro svébytnou poetiku a experimentální choreograficko-režijní postupy, ale zejména pro politický a společenskokritický rozměr svých děl. Jak jde tanec a explicitní společenská angažovanost dohromady? Čím jsou pro nás tvůrčí metody tanztheateru spojující choreografické a divadelní postupy inspirativní dodnes?

Etika informačných a komunikačných technológií (Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 13:15 – 14:45
kde: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Mgr. Juraj Podroužek, Ph.D. a Mgr. Adam Greif, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Témou našej prednášky v rámci Jednoty filozofické je uvedenie do etiky informačných a komunikačných technológií, (skrátene IT etiky, niekedy nazývanej aj digitálna etika), problémov, ktoré rieši a v neposlednom rade poukázanie na filozofické výzvy, ktoré prináša v rámci diskusie o smerovaní nových technológií. V prvej časti prezentácie sa pozrieme na to ako chápeme informačné technológie a uvedieme si niekoľko príkladov týchto technológií. V druhej časti predstavíme príklady morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s návrhom, vývojom a používaním IT technológií, konkrétne s umelou inteligenciou, autonómnymi zariadeniami a internetom vecí. V tretej časti sa pokúsime predstaviť takú definíciu IT etiky, ktorá by postihovala celý vývojový cyklus informačných technológií, ako aj ich disruptívny charakter. Zároveň objasníme predpoklady, za ktorých môžeme IT etiku pokladať za samostatnú disciplínu aplikovanej etiky. Ukážeme, akú podobu by takáto aplikovaná etika mohla mať, aké je jej miesto medzi tradičnými aplikovanými etikami a aká môže byť jej budúcnosť voči novo-nastupujúcim prúdom, ktoré z IT etiky vychádzajú (predovšetkým etika AI). Na záver sa zamyslíme nad výzvami a príležitosťami, ktoré pre súčasnú filozofiu a etiku prináša reflexia problémov v nových digitálnych technológiách.

Absurdní drama a aktuální přístupy k jeho analýze (Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: FS, Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
přednášející: Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
Analytický seminář se zaměřuje na rozbor dramatických textů, počínaje obdobím umělecké moderny a konče jejich nejaktuálnějšími podobami v současnosti. Cílí zéjména na formální a tematické proměny textů v různých údobích. V semináři se nyní budeme zabývat různými projevy absurdity a vzájemně komparovat západoevropskou podobu absurdního dramatu, pojmenovávající absurdnost našeho bytí jako takového, a jeho centrálně evropské varianty, tematizující zcela konkrétní absurditu člověka v rámci totalitní společnosti.

Jak se učila filozofie za komunismu (Katedra filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 15:00 – 16:30
kde: učebna 2.18, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Prof. Ivan Blecha
Přednáška uvede do způsobu, jak se učila filosofie za komunismu, co se učilo, jak se člověk musel střetávat s ideologií, s tlakem totality, jaké byly možnosti, jak vypadala v této době oficiální česká filosofie, jak disent atd.

Alternativní ekonomické systémy: nové přístupy k podnikání (Katedra aplikované ekonomie, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna KB 1.17, Křížkovského 12, Olomouc
přednášející: Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Cílem workshopu je přivést účastníky k zamyšlení nad možnými přístupy k podnikání. Podnikáním se obecně rozumí činnost realizovaná za účelem dosahování zisku. Cílem workshopu je prezentovat alternativní přístupy k podnikání, které nepopírají význam zisku, ale primárně sledují naplnění vyššího účelu při současném snížení negativních externalit. Na workshopu budou představeny podnikatelské koncepty vycházející ze sdílené, cirkulární a sociální ekonomiky a koncept conscious business. Budou uvedeny příklady konkrétních firem, které tyto koncepty úspěšně uplatňují.

Turecký populární film (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
kdy: 16:45 – 18:15
kde: učebna 2.22, tř. Svobody 8, Olomouc
přednášející: Mgr. Miroslav Libicher
Přednáška doplněná o filmové ukázky se zaměří na vývoj turecké kinematografie v kontextu společenských, kulturních i politických změn, jimiž Turecko v moderních dějinách procházelo. Ač se turecký stát pod vlivem kemalistického idealismu prezentoval jako pokroková země zaostávající jen kousek za evropskými mocnostmi, nastupující médium filmu jej zajímalo pouze z hlediska cenzury a daní. Turečtí filmaři přesto dokázali překonávat produkční, finanční i politické překážky a přispět k tak vytvoření národní populární kinematografie, které se nakonec podařilo zapůsobit i na diváky za tureckými hranicemi. Posluchači se tedy seznámí s divadelně inscenovanými snímky prvních experimentátorů, populistickými melodramaty s kníratými svůdci a podlými blondýnkami, bláznivými komediemi s přerostlými školáky, erotickými komediemi s názvy jako "Neříkej ach, řekni och", tvrdou pornografií, téměř bezrozpočtovými pokusy o napodobení hollywoodských žánrovek i řemeslně nablýskanými melodramaty a velkolepými filmy o udatných vojácích bojujících tu s Izraelem a tu s Islámským státem.

Kontakt:

telefon: 549 49 1535
e‑mail: propagace zavináč phil.muni.cz

zdroj: https://tydenhumanitnichved.cz/