Týrání a zneužívání dětí

Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je považováno jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, v krajním případě způsobuje dokonce jeho smrt.

V této souvislosti se často používá pojem "syndrom CAN", který je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuseand Neglect. Toto pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (v české terminologii je pojem překládán jako: syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte).

Syndrom CAN má 2 základní znaky:

 1. dítěti je ubližováno; dítě fyzicky, psychicky i emocionálně trpí a je ohrožován jeho další vývoj;
 2. osoby, které dítě týrají nebo zneužívají, bývají velice často jeho vlastní rodiče nebo osoby, které by pro dítě naopak měli představovat jistotu a bezpečí.

Mezi základní formy syndromu CAN zařazujeme podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992:

 • fyzické týrání - aktivní (nepřiměřeném bití rukou, kopání do dítěte, údery pěstí, způsobení bodných, řezných a sečných ran různými nástroji, vytrhávání vlasů, nepřiměřené tahání za ušní boltce, způsobování popálenin, připoutání dítěte, škrcení, silné třesení, otravy jedy a chemikáliemi atd.) x pasivní (nekvalitní a nedostatečná výživa, nedodržování poskytnutí dítěti zdravotní péče a základní hygieny, nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany, vykořisťování dětí formou nucené práce či žebrání)
 • psychické týrání - snižování sebevědomí dítěte slovní formou (nadávky, často vulgární), opakované ponižování dítěte, vystavování dítěte stresovým situacím při řešení domácích konfliktům, násilná izolace dítěte, citové vydírání dítěte, podrývání sebedůvěry a sebevědomí dítěte opakovaným urážením a podceňováním apod.
 • sexuální zneužívání - je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá.
 • zanedbávání - se vyznačuje nedostatkem péče, což způsobuje vážnou újmu ve vývoji dítěte anebo dítě ohrožuje.
  tělesné zanedbávání - neposkytování přiměřené výživy, oblečení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany před ohrožením
  citové zanedbávání - neuspokojování citových potřeb dítěte, a to pokud se týče náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří
  zanedbávání výchovy a vzdělání
  zanedbávání v oblasti zdravotní péče
  všeobecné zanedbávání
  - se týká odpovídajícího oblečení, jídla, lékařské pomoci, kontaktu s vrstevníky a lidmi. Také sem patří nedostatečná ochrana před nebezpečím úrazu a sociálně patologickými jevy jako je alkoholismus, kriminalita a toxikomanie
  těžké zanedbávání - se vyznačuje situacemi, které bezprostředně ohrožují zdraví či život dítěte. Jde o děti jenž trpí dlouhodobě hladem, žízní, zimou, žijící nedobrovolně izolovaně od lidské společnosti, ale také např. i ty jenž žijí ve společnosti zvířat.
 • systémové týrání - tato forma týrání je působena systémem, který byl založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich rodin a kterému jsou rodiny vystaveny. Týrání dětí se může objevit i na školách formou přetěžování dětí. V neposlední řadě jde také o nadbytečné přetěžování či trauma způsobené dítěti při kontaktu s policejním, soudním systémem.
 • sekundární viktimizace - druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování. Dítě jako oběť trestného činu se stává ještě obětí vyšetřování. Dítě je nuceno svou výpověď opakovat několikrát, dospělí mohou přenášet zodpovědnost na samotné dítě ("Kdybys nenosila tak vyzývavé oblečení, nestalo by se to."). Necitlivé vedení rozhovoru, výslechu dítěte.
 • Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy) - spočívá ve zveličování a neobjektivnosti omenocnění či postižení a jeho opakovaných vyšetření a léčení v míře, která neodpovídá objektivní skutečnosti. Rodiče systematicky hledají jakékoliv příznaky nebo náznaky nemoci, aby mohli zahájit léčbu, která nemusí být nutná v takovém rozsahu, ve kterém je prováděna. Toto může vést až do extrémní situace, kdy rodič falšuje vzorky moči a krve, a následně začíná poškozovat zdraví dítěte, což může způsobit až jeho smrt.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky

Fond ohrožených dětí Prostějov

Kostelecká 4, Prostějov, 79601 (mapa)
telefon: 582 331 668
e-mail:
fod.prostejov zavináč fod.cz
www stránky:
www.fod.cz

Kontaktní hodiny:
Po 8.00-12.00, 13.00-17.30

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Středisko sociální prevence Olomouc

Na Vozovce 26, Olomouc, 77900 (mapa)
telefon: 585 427 141, 773 601 030, 774 102 019
e-mail: socialni.pracovnice zavináč ssp-ol.cz
www stránky: ssp-ol.cz

Linka důvěry: 585 414 600
chat: http://elinka.iporadna.cz/

V pracovní dny v době 18.00-6.00.
So, Ne a svátky - nepřetržitý provoz.

 

Použité zdroje:
uvedené www stránky, www.zachranny-kruh.cz, www.sancedetem.cz, wiki.rvp.cz