Brániska

Loc: 49°28'54.189"N, 16°59'54.605"E (mapa)

Travnatá step s řadou významných druhů.

Brus

Loc: 49°32'28.794"N, 17°0'49.141"E (mapa)

Nachází se zde louky se suchomilnou květenou, stejně tak ale i lesík s oborou. Kousek málo porušené přírody vybízející k procházkám.

Čubernice

Loc: 49°28'23.404"N, 17°1'21.413"E (mapa)

Suťový svah se stepní vegetací.

Dolní vinohrádky

Loc: 49°27'10.674"N, 17°3'22.211"E (mapa)

Ostrůvek teplomilné květeny (lýkovec vonný aj.).

Hamerská stráň

Loc: 49°28'4.293"N, 16°58'33.069"E (mapa)

Křovinatá stráň s teplomilnými společenstvy.

Kopaniny

Loc: 49°21'27.721"N, 17°2'56.395"E (mapa)

Lokalita hořečku brvitého, refugium obojživelníků.

Kozí horka

Loc: 49°28'18.748"N, 16°58'43.788"E (mapa)

Zbytek travnaté stepi s teplomilnou květenou.

Louky pod Skalami

Loc: 49°29'17.056"N, 16°48'25.551"E (mapa)

Mokřadní ostřicové louky s bohatou květenou.

Na Hůrkách

Loc: 49°30'39.772"N, 17°0'23.973"E (mapa)

Pastviny s bohatou teplomilnou květenou.

Na Kozénku

Loc: 49°37'1.19"N, 16°50'52.49"E (mapa)

Výslunná stráň u vápencového lomu s pestrou květenou (chráněná sasanka lesní) a vzácnými motýly (batolec červený, otakárek fenyklový).

Návesní Niva

Loc: 49°26'27.931"N, 16°51'22.29"E (mapa)

 Podmáčené louky s bohatou květenou a zvířenou (obojživelníci).

Nebeský rybník

Loc: 49°25'53.427"N, 16°52'37.454"E (mapa)

Zarostlý rybník - útočiště vodního ptactva a obojživelníků.

Nivské louky

Loc: 49°26'46.992"N, 16°51'13.076"E (mapa)

Mokřady s vlhkomilnou flórou a faunou.

Pavlečkova skála

Loc: 49°27'44.093"N, 16°58'47.758"E (mapa)

Ostrůvek stepní květeny, hl. koniklec velkokvětý.

Pod Liščím kupem

Loc: 49°30'10.362"N, 16°48'54.366"E (mapa)

Ostřicová lada s bohatým porostem prstnatce májového.

Pod Obrovou nohou

Loc: 49°22'26.706"N, 17°3'1.228"E (mapa)

Pestrá mozaika luk, pastvin a lesíků se suchomilnou květenou a bohatou avifaunou

Pod Panským lesem

Loc: 49°29'32.162"N, 16°52'0.676"E (mapa)

Vlhká louka s hojným výskytem upolínu evropského.

Pod Zápovědským kopcem

Loc: 49°29'49.811"N, 17°3'47.773"E (mapa)

Úsek meandrujícího toku Romže se zachovalými břehovými porosty.

Pohorská louka

Loc: 49°33'36.823"N, 16°45'25.759"E (mapa)

Mokřadní louky s cennými společenstvy rašelinných luk, komplex mokřadních biotopů.

Prameniště Hamerského potoka

Loc: 49°30'30.133"N, 16°48'7.754"E (mapa)

Komplex lesních pramenišť s porosty olše a vlhkomilného podrostu.

Rašeliniště v Kozlovci

Loc: 49°31'0.167"N, 16°49'23.268"E (mapa)

Lesní rašeliniště s porosty rašeliníku a ostřic.

Skalky

Loc: 49°38'4.081"N, 16°52'40.971"E (mapa)

Skalnaté návrší se smíšeným lesem a bohatým bylinným podrostem.

Skřípovský mokřad

Loc: 49°35'22.306"N, 16°49'42.201"E (mapa)

Přírodní lokalita s mělkými tůněmi a zrašeliněnými loukami. Chráněné území se vzácnými a ohroženými společenstvy rostlin (zevar nejmenší, hořec hořepník, kosatec sibiřský, úpolín evropský).

Studený kout

Loc: 49°33'3.884"N, 17°3'46.39"E (mapa)

Lokalita mraveništ.

Taramka

Loc: 49°38'42.544"N 16°54'8.540"E (mapa)

Chráněné území na jaře rozkvétá záplavou jaterníku trojlaločného.

U nádrže

Loc: 49°38'12.043"N, 16°50'52.578"E (mapa)

Mokřady poblíž vodní nádrže s bohatou květenou, útočiště obojživelníků.

U Žlíbku

Loc: 49°28'24.337"N, 16°48'50.247"E (mapa)

Louka s cenným společenstvem hořečku českého na acidofilních suchých trávnících svazu Violion caninae.

Údolí Velké Hané

Loc: 49°24'41.857"N, 16°53'29.121"E (mapa)

Říční údolí, refugium obojživelníků, plazů a ptactva.

V Chaloupkách

Loc: 49°32'42.612"N, 16°47'3.151"E (mapa)

Prameništní louka s bohatou květenou, hl. mečík střechovitý.

Vápenice

Loc: 49°32'24.061"N, 17°5'30.412"E (mapa)

Vápenice je nejrozsáhlejší a botanicky nejvýznamnější botanická lokalita na bevoských vápencích v oblasti Velkého Kosíře. Je to soustava drobných vápencových lůmků s vegetací, představující především teplomilná bylinná společenstva širokolistých suchých trávníků se skupinami teplomilných křovin.

Za Hrnčířkou

Loc: 49°29'14.253"N, 16°59'25.397"E (mapa)

Lokalita vzácného lnu žlutého.

 

 

Aktualizace: 22. 1. 2013

Použité zdroje:
www.biolib.cz
www.mikroregionkonicko.cz
www.turistika.cz