Zlepšete své životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám. V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, duby, javory. Tradiční jsou u nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporuje Nadace Partnerství. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.

Výsadba stromů

Granty: 10 000 Kč - 30 000 Kč

Na co všechno dostanete peníze?

  • zakoupení sazenic stromů a keřů;
  • zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky, ochrana proti okusu, mulč, atd.);
  • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;
  • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. do výše 10 % celkové žádané částky);
  • propagaci výsadby, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 10 % celkové žádané částky).

3 dobré důvody, proč o grant požádat:

  • výsadba stromů zlepší vaše životní prostředí
  • aktivně zapojíte obyvatele do zkrášlení okolí
  • podpoříte spolupráci mezi místními organizacemi a povzbudíte společenský život v obci

Než požádáte o grant, přečtěte si:

Jak podat žádost?

Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách www.grantys.cz, kde si vyberete grantovou výzvu Granty na výsadbu stromů 2014 pro obce a příspěvkové organizace / pro NNO. Manuál s návodem, jak pracovat s webovým rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz.

Harmonogram:

Uzávěrka příjmu žádostí pro podzimní výsadby: 13. 8. 2014
Realizace projektu: od 1. 10. do 1. 12. 2014
Zaslání závěrečné zprávy: 1. 12. 2014

Více informací k vyhlášeným výzvám najdete na:

Kontakt:

Zuzana Šeptunová
E-mail: zuzana.septunova zavináč nap.cz
Tel.: 515 903 123