Webináře Nebuď ovčan!

Výuka online, neboli webináře patří mezi moderní vzdělávací metody. Účastník se přihlásí na svém počítači přes běžné internetové připojení do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci či se zapojovat do diskusí s ostatními účastníky. Jedná se tedy o klasické interaktivní školení, které však můžete sledovat z pohodlí domova a nebo v našem případě z pohodlí ICM.

Společnost Aletheia, s.r.o. připravila v rámci svého projektu Nebuď ovčan! (Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí) řadu online kurzů, kterými chce především rozšířit rozsah a kvalitu odborných a obecných kompetencí občanů ČR a zároveň zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání a zapojení se do občanského života.

Připojte se s námi do virtuální třídy při trojici interaktivních školení:

Cílovou skupinou kurzů jsou občané s trvalým pobytem v ČR, bydlištěm ve všech krajích mimo Hlavní město Praha, kteří mohou být považování za účastníky dalšího vzdělávání, tj. osoby ve věku 25-64 let nacházející se na trhu práce s ukončeným formálním vzděláním (tzn. ne studenti). Pro přihlášení na kurz musíte splňovat tyto podmínky.

Pro účast na online kurzu se stačí přihlásit na webu Nebuď ovčan!. Chcete-li se kurzu účastnit v prostorách ICM, přihlaste se také na na e-mailu info zavináč icmprostejov.cz, na telefonu 582 302 553 (od 12.00 do 17.00 hod.) nebo osobně v ICM Prostějov, Komenského 17, a to vždy nejpozději den před konáním kurzu.