Statutární město Prostějov, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

Vás zvou ve dnech 1. - 5. září 2020

na 63. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie

Wolkrův Prostějov


Wolkrův Prostějov je příležitostí pro všechny zájemce o divadlo poezie a umělecký přednes, vedoucí souborů, učitele, především středních škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studenty uměleckých a pedagogických škol a fakult. Umožňuje účastníkům vzájemné setkání, porovnání tvůrčích výsledků, vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností.

Těšit se můžete na vystoupení divadelních souborů z celé republiky, hlasové rozcvičky, divadelní semináře a zajímavý doprovodný program.

 

Program:

úterý 1. září

 • 11:00 - 16:00
  Semináře Wolkrova Prostějova
 • 16:30, MD - jeviště
  Špenát a kedlubna, Most, SVBD
  Autor předlohy: Václav Havel
  Dramatizace: soubor
  Režie: Pavel Skála
 • 17:45, DUHA
  Hexafor – Zlatý kolovrat, Plzeň, IDI klub
  Autor předlohy: Karel Jaromír Erben
  Dramatizace: František Kaska a soubor
  Režie: František Kaska, Tereza Stupková, Tereza Dubničková
 • 19:00 - 20:00, DUHA
  Hodnocení poroty divadel poezie
 • 20:30, Nádvoří zámku 
  Zahájení 63. ročníku Wolkrova Prostějova spojené s předáním symbolického klíče od městských bran
  Činohra 16-20
  Poslední zrnko písku

  Proč toužíme po změně a zároveň se jí bojíme jako máločeho jiného?
  Režie: Aminata Keita

středa 2. září

 • 8:00 - 8:30, ND - přednáškový sál
  Hledání hlasu
  Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším zájemcům
 • 8:35 - 8:55, MD - jeviště
  Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie (1.+ 2. skupina)
 • 9:00 - 11:00, MD - jeviště
  Přehlídka recitátorů sólistů 1. kategorie (1.+ 2. skupina)
 • 12:30 - 15:30
  Semináře Wolkrova Prostějova
 • 12:30 - 15:30, ND - červený salonek
  Rozborový seminář 1. kategorie (1.+ 2. skupina)
 • 16:00, DUHA
  Dysfunkční superhrdinové, ČERVIVEN, Krnov
  Autor předlohy: Fredrik Backman
  Režie: Petra Severinová
 • 18:30, DUHA
  PopArtová píseň Slavná kauza Bakinghem, Prostomyslná Rodina Nemravova, Uherské Hradiště
  Autor předlohy: Alexandre Dumas
  Dramatizace: Andy Warhol, Bob Lichtenstein
  Režie: soubor
 • 18:00 - 19:00, DUHA
  Hodnocení poroty divadel poezie
 • 19:30, MD
  Malý princ, Studio DVA, Host festivalu
  Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury.
  V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí Jan Cina.
 • 21:30, zámek Wolkrovu Prostějovu, Nádvoří prostějovského zámku
  NĚCO MEZI – prostějovská kapela známá prolínáním různých stylů

čtvrtek 3. září

 • 8:00 - 8:30, ND - přednáškový sál
  Hledání hlasu
  Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším zájemcům
 • 8:35 - 8:55, MD - jeviště 
  Prezence recitátorů sólistů 1. kategorie (3.+ 4. skupina)
 • 9:00 - 11:00, MD - jeviště
  Přehlídka recitátorů sólistů 1. kategorie (3.+ 4. skupina)
 • 12:30 - 15:30
  Semináře Wolkrova Prostějova
 • 12:30 - 15:30, ND - červený salonek
  Rozborový seminář 1. kategorie (3.+ 4. skupina)
 • 16:00, MD - jeviště
  Krysař, Dohráli jsme, Uherské Hradiště
  Autor literární předlohy: Viktor Dyk
  Dramatizace: Hana Nemravová a soubor
  Režie: Hana Nemravová
 • 17:15, MD - jeviště 
  Erben 1862, Convivium, Jaroměř
  Autor literární předlohy: Karel Jaromír Erben
  Dramatizace: Jarka Holasová
  Režie: Jarka Holasová a soubor
 • 18:20, MD - jeviště
  , Příležitostný recitační sbor Úmysl dobrý, Uherské Hradiště
  Dramatizace: soubor
  Režie: Hana Nemravová a soubor
 • 19:30 - 21:00, DUHA
  Hodnocení poroty divadel poezie
 • 21:30, zámek Wolkrovu Prostějovu, Nádvoří prostějovského zámku
  MEDITERIAN – plzeňská kapela hrající hudbu středomořských národů

pátek 4. září

 • 8:00 - 8:30, ND - přednáškový sál 
  Hledání hlasu
  Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. kategorie a všem dalším zájemcům
 • 8:35 - 8:55, MD - jeviště
  Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie (1. - 4. skupina)
 • 9:00 - 13:25, MD - jeviště
  Přehlídka recitátorů sólistů 2. kategorie (1.- 4. skupina)
 • 14:30 - 17:30
  Semináře Wolkrova Prostějova
 • 14:30 - 17:30, ND - červený salonek
  Rozborový seminář 2. kategorie (1. - 4. skupina)
 • 18:00, DUHA
  Skvostná země, Slepé střevo, Louny
  Autor literární předlohy: Grace McCleen
  Dramatizace a režie: Oksana Kapalnová a soubor
 • 19:30 - 20:00, DUHA
  Hodnocení poroty divadel poezie
 • 20:30, zámek Wolkrovu Prostějovu, Nádvoří prostějovského zámku
  ŠVIHADLO – reggae kapela

sobota 5. září

 • 8:00 - 8:30, ND - přednáškový sál
  Hledání hlasu
  Hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 2. a 3. kategorie a všem dalším zájemcům
 • 8:35 - 8:55, MD - jeviště
  Prezence recitátorů sólistů 2. kategorie (5. skupina) a 3. kategorie (1. a 2. skupina)
 • 9:00 - 11:50, MD - jeviště
  Přehlídka recitátorů sólistů 2. kategorie 
  (5. skupina) a 3. kategorie (1. a 2. skupina)
 • 13:00 - 16:00, ND - červený salonek 
  Rozborový seminář 2. kategorie (5. skupina) a 3. kategorie (1. a 2. skupina)
 • 19:00, DUHA
  To nejlepší na konec...
  Závěrečný večer 63. ročníku Wolkrova Prostějova s předáním cen festivalu

Po dobu konání 63. Wolkrova Prostějova budou probíhat tři semináře:

 • Fyzické básnictví, MK - sál
  Seminář fyzického básnictví je zaměřený na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu.
  Lektor: Petr Váša (Brno)
 • Hlas v prostoru, prostor v hlase, ND - přednáškový sál
  V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance).
  Lektorka: Mgr.Pavla Sovová, Ph.D. (Praha)
 • Slovo v akci, ND – modrý salonek
  Pomocí technik improvizace (hlasové, pohybové, textové) budou účastnící objevovat, jak propojit slovo a tělo, aby nestály proti sobě, ale aby se podporovaly.
  Lektor: Jan Mrázek (Praha, Strakonice)

Vstupné pro veřejnost na celý večer na akci Zámek Wolkrovu Prostějovu: 20 Kč
Nádvoří zámku otevřeno po dobu trvání kulturního programu.

Použité zkratky:
MD = Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1
DUHA = Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
ND = Národní dům o.p.s., Vojáčkovo nám. 1
MK = Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6

Kontakt:
Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
tel.: 582 329 623, 582 329 620
www.klubduha.cz


Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka,
hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a
primátora města Prostějova Mgr. Františka Jury,
z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury.
Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj.
Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově a Městská knihovna Prostějov.


zdroj: www.klubduha.cz/cs/wolkruv-prostejov, www.klubduha.cz/wp