Kurzy, školení a výuka první pomoci ČČK Olomouc

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) Olomouc pravidelně pořádá

Kurzy, školení a výuku první pomoci

Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Všechny kurzy zahrnují jak teorii tak i praktický výcvik. Výuku po dohodě zajišťujeme i v anglickém a německém jazyce.

Na všechny kurzy se můžete přihlásit e-mailem  skoleni.olomouc zavináč cervenykriz.eu, nebo telefonicky na telefonu 585 222 965.

Aktuálně se můžete přihlásit:

Kurzy pro veřejnost:

Kurz Sanitář

Dlouhodobý kvalifikační kurz akreditovaný MZ ČR - absolventi se uplatní jako sanitáři - pomocní zdravotničtí pracovníci - zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních (dle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních). Kurz je pořádán vždy na jaře a na podzim, probíhá celkem 15x jeden den v týdnu a zahrnuje i praxi ve zdravotnickém zařízení.

Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí - ZZA

Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Kurz je pořádán na jaře a na podzim, probíhá celkem 10 týdnů každou středu 15.00-18.00.

Absolventi kurzu jsou pravidelně doškolováni, v roce 2020 se doškolení koná 6.června 9:00-15:00.

 Výuka základů první pomoci - ZPP (12 vyuč.h., pro pedagogické prac. 20 h.)

Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné např. pro zahraniční pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. Termíny jsou zveřejňovány na úvodní stránce a v kalendáři akcí, je možné dohodnout v případě zájmu další.

Doškolovací kurz ZPP 

 Líbil se vám kurz základů první pomoci? Chtěli byste si zopakovat teorii a ověřit své znalosti na modelových situacích? Tak neváhejte, přihlaste se a přijdte. Rozsah kurzu je 4 hodiny.

Kurzy pro školy a pedagogické pracovníky:

Školení první pomoci dětí ZŠ, SŠ

Školení určené pro děti a studenty zaměřené na základní život zachraňující úkony. Školení je spojené s praktickou ukázkou, obvazovými technikami a soutěžemi v rozsahu 2-3 hodin.

Školení první pomoci pro studenty VŠ

Školení určené pro studenty. Školení je spojené s praktickou ukázkou na modelových situacích a nácvikem ošetřování, obvazovými technikami v rozsahu 4-6 hodin.

Školení první pomoci pro pedagogy

Škola je častým místem úrazu, naučte se resuscitovat, nebo jinak pomoct žákovi, nebo člověku, který to potřebuje. Školení první pomoci nabízí jak teoretickou tak i praktickou výuku v rozsahu 4, 6 nebo 12 hodin pohodlně na Vaší škole. Po úspěšném absolvovaní 12 hodinového kurzu, který je zdarma, je možné získat mezinárodní průkazku s platností 5 let.

Kurzy pro organizace a zaměstnance:

Výuka zdravotnické přípravy pro posluchače autoškol (6 vyuč.h.)

Výuka probíhá dopoledne i odpoledne dle dohody.

Výuka základů první pomoci se zaměřením na život zachraňující úkony (8 vyuč.h.)

Vhodné např. pro výcvik zaměstnanců v poskytování první pomoci dle § 102 odst. 6 zákoníku práce. Výuka probíhá podle dohody (na OS ČČK nebo přímo v podniku).

Rozumíme si, pomáháme si (přístup k hendikepovaným)

V tomto novém kurzu se naučíte, jak přistupovat a jednat s osobami s různý druhem postižení (sluchové, zrakové, mentální, pohybové) a se seniory. Také se dozvíte, jak jim eventuálně poskytnout první pomoc. Rozsah kurzu je 8 hodin.

Automatická externí defibrilace
Vhodné pro organizace, které jsou (budou) těmito přístroji vybaveny, nabízíme vyškolení obsluhy dle standardu Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.

 

Kontakt:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc

Sokolská 32, Olomouc, 77195
telefon:
585 222 965
e-mail:
olomouc zavináč cervenykriz.eu
www stránky: www.cervenykriz.eu/olomouc, http://cck-ol.webnode.cz

 

zdroj: http://cck-ol.webnode.cz