Mezinárodní průkazy ISIC, ISIC SCHOLAR a ITIC

Zajišťujeme pro vás prodej těchto mezinárodních průkazů


ISIC

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta denní formy studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.
Držitele čeká velké množství výhod po celém světě, slevy na cestování, nákupy, kulturní akce a další.

ISIC SCHOLAR

ISIC SCHOLAR je průkaz pro žáky/studenty základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít nesčetného množství slev a výhod ve 124 zemích světa, v oblasti sportu, cestování, kultury, stravování, vzdělávání, zábavy a dalších.

ITIC

Průkaz ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

Aktuální nabídku slev a výhod na tyto mezinárodní průkazy v České republice i v zahraničí nalezneš na www.isic.czslevy.

Kde průkazy koupit?

Mezinárodní průkaz vám rádi vystavíme, obvykle na počkání (do 15 minut), v našem ICM. Stačí, když si přinesete:

Pro zřízení průkazu ISIC:

 • Kompletně vyplněný originál žádosti o vystavení průkazu potvrzený školou ne starší 2 měsíců. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia a podpis žadatele, příp. zákonného zástupce
 • Doklad totožnosti - OP nebo pas
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

Pro zřízení průkazu ISIC SCHOLAR:

 • Kompletně vyplněný originál žádosti o vystavení průkazu ISIC SCHOLAR s podpisem zákonného zástupce žadatele
 • Doklad totožnosti - OP nebo pas (žadatele nebo zákonného zástupce)
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

Pro zřízení průkazu ITIC:

 • Kompletně vyplněný originál žádosti o vystavení průkazu ITIC potvrzený školou ne starší 2 měsíců. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení zaměstnání a podpis žadatele
 • Doklad totožnosti - OP nebo pas
 • Fotografie pasového formátu
 • 350 Kč na uhrazení licenčního poplatku

V případě pochybností nelze průkaz vystavit na počkání, ale pro důkladné ověření nároku na průkaz si vyhrazujeme pětidenní lhůtu. Obvykle však tato lhůta není vyžadována a průkaz je na počkání vystaven.

Aź do odvolání jsou všechny průkazy vystavovány pouze v úterý od 12.00 do 16.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

 

Zdroj: www.isic.cz

 

Žádost ke stažení:

NáhledPřílohaVelikost
žádost - ISIC - ISIC SCHOLAR - ITIC.pdf85.62 KB