Poklad jsme raději ukryli dřív, děti vypadaly moc šikovné