Poděkování na konec roku

V ICM TO ŽIJE - ZDRAVĚ!  V roce 2020 jsme v ICM Prostějov ve spolupráci s městem Prostějov zaměřili pozornost na aktuální téma - zdraví. Pro širokou veřejnost jsme připravili 5 aktivit, které podporují zdravý životní styl z různých směrů. I přes nepříznivé podmínky způsobené kranténními opatřeními se nám podařilo aktivity přizpůsobit a uskutečnit.

V létě jsme se věnovali zdravé obuvi. Proběhl workshop, kde jsme vyráběli barefoot sandály. V září proběhly dvě akce. První byl cyklovýlet Cyklogreen podporující pohyb mladých a bezemisní způsoby cestování. Druhá zářijová akce byla nazvána Open bar party, kde jsme si vychutnávali zdravé nealkoholické míchané nápoje a shlédli dokumentární film Život začíná po stovce. Další aktivitou byl online kvíz Zdraví v kyberprostoru, který respondentům otevřel téma vlivu pobytu v online světě na zdraví. Poslední aktivitou v tomto roce byla online soutěž s tvořením raw cukroví nazvaná Šťastné a zdRAWé Vánoce.

Tímto bychom chtěli poděkovat statutárnímu městu Prostějov za finanční příspěvek, který nám umožnil akce uskutečnit.

Přejeme všem opravdu Šťastné a zdravé Vánoce.