Soutěž pro studenty SŠ a VŠ - Panelový dům 21. století

Incheba Expo Praha a Státní fond rozvoje bydlení vyhlásili 30. 7. 2007 neanonymní jednokolou soutěžní přehlídku návrhů na revitalizaci panelových domů realizovaných na území České republiky ve 2. polovině dvacátého století – do roku 1989.

Soutěž je určena pro posluchače vysokých škol a studenty středních odborných škol se zaměřením na stavitelství, stavebnictví, architekturu a design. Půjde o přehlídku návrhů na revitalizaci /rekonstrukci/ celkového vzhledu některého z existujících obytných objektů, realizovaných v hromadné bytové výstavbě panelovou technologií a v typizované konstrukční soustavě (seznam soustav viz příloha č.1). Do soutěže lze přihlásit studentské projekty zpracované v letech 2005 až 2007, tedy v období od 2.1. 2005 do 20.12. 2007. Projekty může přihlásit jednotlivec i kolektiv.

Technické řešení a navržená technologie musí směřovat ke snížení energetické náročnosti existující stavby min. o 20 % při uplatnění dynamického pojetí fasády a exteriéru domu. U středoškoláků se požaduje zpracování v úrovni ideového návrhu, u vysokoškoláků projektové řešení se základním výpočtem.

Termín pro přijímání projektů je stanoven do data 20. 12. 2007. Porota udělí ceny v celkové hodnotě do 100 000 Kč v pořadí a počtu závislém na množství a úrovni přihlášených soutěžních prací. Všechny soutěžní práce pak budou vystaveny v rámci výstavní akce Pragobuilding 2008 – Panelový dům a byt, následně při dalších vhodných příležitostech a na místech přístupných veřejnosti.

Soutěžní podmínky (viz příloha č. 2) jsou k dispozici na http://www.incheba.cz, podrobnější informace pak získáte u organizátora soutěže:

Incheba Praha, spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 – Holešovice
Ing.arch. Věra Kešnerová
mobil: 737 851 700, e-mail: v.kesnerova@incheba.cz